Julbrev 2009                       

Högt ärade medlemmar!

Allmän info

Nytt år nya utmaningar skulle man kunna tänka, men…. Det är ju snart jul och ni har inte hört av mig under året.?!
Jag har tyvärr haft för mycket att pyssla med under året, men jag kan alltid bättra mig.
FMCK Nyköping har lagts ned.
FMCK riksstyrelse har beslutat att Nyköpingskårens tillgångar och medlemmar tillfaller oss.
Det innebär ett större upptagningsområde och fler medlemmar, främst ”gröna”

Civilt

Det ”rullar på” med den civila sidan med diverse tävlingar.
Vi har även en del ungdomar som satsar på enduron.
Medlemsantalet stiger och våra funktionärer sliter ordentligt med spår och organisation.
Jocke Larsson sliter i spåren och firar framgångar, GRATTIS HÅLL I…..
Det är glädjande för kåren att vi har kommit så långt med detta.
Julspinnet den 26/12, MEN KOLLA HEMSIDAN.
Västar för 2010 finns till försäljning, kontakta Puma, på tel 070 322 85 89

Grönt

Den gröna sidan har till/under 2009 fått mycket bättre förutsättningar för verksamheten.
För 431 bataljonen, Strängnäs, Eskilstuna, Katrineholm och Vingåker, har gjort en intressant KFÖ eller hemvärnsvecka eller vad den kommer att kallas, i september.
Våra nya vänner i 432 bataljonen, Nyköping, Trosa, Flen, hade en liknande övning i oktober.
Rikshemvärnschefen, Brigadgeneral Roland Ekenberg, vill att hemvärnet satsar allt på denna typ av övning. Det är den enda som kommer att räknas som avtalstid.
Ett beslut som tagits i juni innebär att hemvärnet ska minska i bataljoner från idag 60 till 40 bataljoner.
Detta kommer sannolikt att på något sätt beröra FMCK Strängnäs och FMCK i hela sverige.
Riks håller på att utforska nya områden för vår utbildningskapacitet och för att få ut fler mc-ordonnanser till kommuner och liknande.
FRG, frivilliga resurs gruppen, bör/kommer att finnas i varje kommun med självaktning, denna verksamhet kommer att behöva frivilliga som kan ställa upp vid katastrofer/olyckor och liknande händelser. En utbildningsplan för dessa civila mc-ordonnanser ska se till att vi/våra instruktörer inte blir arbetslösa i framtiden.

Vad händer 2010?

Prioriterade övningar/utbildningar, ingen prioriteringsordning:Nya avtal ska skrivas innan våran nästa KFÖ, ALLA skriver på!!!!!?????… eller…….
Det nya avtalet betyder i stort att vi som enskild soldat gör 4 dygn i sträck, och endast på en KFÖ.
Gruppchef gör 5 dygn, desto högre befattning desto fler dygn, tex BatC gör 13 dygn.
Hemortsutbildningen fortsätter som vanligt men ger ingen avtalstid.
Ersättningen vi får betalas ut efter genomförd KFÖ.
OBS!!!!!!! man kan inte göra en del av tiden på en KFÖ och delta i en annan KFÖ med annat förband, den ska alltså göras I ETT STRÄCK.

Om ni är riktigt ”taggade” kan ni skriva på ett 8 dygnskontrakt, likställs med insatsavtal.

Ersättningen för genomförd KFÖ är i dag för ett 4 dygnskontrakt 3.500:-, dvs 875:-/dygn.

Övriga ersättningssystem för tex utbildning, hemortsutbildning osv kvarstår.

Övrigt

Ni kan kontakta styrelsen via hemsidan, strangnas.fmck.se.
FMCK Strängnäs håller som jag tidigare skrivit på att växa rejält i upptagningsområde, detta medför givetvis att vi, enskild medlem, kan bli anonym i organisationen.
Hur kan vi lösa detta, hur kan vi ordna aktiviteter som alla kan deltaga i, både civilt och grönt?
Tyvärr har vi ingen kårlokal som vi kan träffas i, är detta ett önskemål från er medlemmar att skaffa egen kårlokal, eller kan vi ”husera” i lånade lokaler?
Har ni synpunkter eller önskar kontakt, tveka inte att höra av er till mig enligt nedan.

VÄLKOMNA VÅRA NYA VÄNNER FRÅN NYKÖPING.PÅMINNER OM MEDLEMSAVGIFT FÖR 2010.

Betala in på Postgiro: 22 33 08 - 8
Ungdom -> 15 75:-
Medlemskap 16 år -> 200:-
Familjemedlemskap 400:-
För ytterligare information, se hemsidan.
Ange namn, adress, telefonnummer, personnummer, e-post på inbetalningen

ÅRSMÖTE/STÄMMA

Vi ska ha ett stämma/årsmöte även under 2010.
I ”vanlig” ordning blir det bowling och middag efter årsmötet.
De medlemmar som deltar på stämman/årsmötet betalar endast 100:-/person för evenemanget.
Anmälan om mat till Sussi på tel 073 908 03 18.

Stämman/årsmötet hålls på Svältenlägret, den 13/2 kl. 17.00.
Har ni frågor/förslag som ska tas upp på stämman måste de snarast in till styrelsen.

TACK FÖR ETT BRA ÅR. HOPPAS NÄSTA BLIR LIKA BRA ELLER BÄTTRE,


Jörgen Björklund/Kårchef FMCK Strängnäs
j.b@mbox301.swipnet.se, Mobil 070 585 57 13, Bostad 0150 243 59

HA ETT BRA LIV OCH KÖR SÄKERT, OCH……. GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR