Enduroträning i Enköping

FMCK Strängnäs har fått tillstånd av LedningsRegementet för träningskörning med registrerade motorcyklar på en begränsad del av övningsområdet.

Tillståndet är omgärdat av ett flertal regler och dessa regler SKALL följas i varje detalj. Reglerna är desamma som Göta MS reglerat i avtal med LedningsRegementet.

Några regler i korthet:

·         Du ska vara medlem i FMCK Strängnäs. Giltigt medlemskort ska kunna uppvisas. Du ska också ha giltig tävlingslicens för FMCK Strängnäs.

·         De medlemmar som önskar köra på övningsområdet skall ha registrerad och försäkrad motorcykel samt skall utan undantag använda en av Göta MS framtagen väst. (Västen kostar 300:-/år och måste köpas personligen då dessa inte skickas per post). Självfallet ska man också ha behörighet att köra fordonet, d v s giltigt körkort.

·         När västen betalas/hämtas måste föraren skriva på ett speciellt "kontrakt", där föraren intygar att denne är väl införstådd med regler och villkor för körning på träningsområdet.

·         Förare som försöker köra utan att bära västen kommer att motas bort.

·         Information om hur man skaffar väst finns längst ned på den här sidan

·         Den som bryter mot reglerna äventyrar hela avtalet med LedningsRegementet!


 

Annat att tänka på...

...man måste åka samma bana som alla andra som åker. När man kommer ut så måste man prata med dom som redan åker och se till att man vet vilken bana som gäller. Det är olika banor nästan varje dag! Även om ingen bil står parkerad så kan det finnas någon som kör. Lyssna i minst 10 minuter innan du åker ut i skogen!

...man måste prata med folk som rör sig i skogen, framförallt militärer men också bärplockare och andra människor. Militärerna har alltid företräde eftersom det är deras mark. När det gäller andra människor så är det ju så att alla har rätt att röra sig i skog och mark. Med bara en liten ändring på "dagens bana" så kanske andra människor blir jätteglada.

...man måste se till att sin motorcykel är ljuddämpad! Vi får åka där såväl året runt som dygnet runt, men tänk på att det bor människor i relativt nära anslutning till träningsområdet. Ta inte för givet att vi har fria träningstider om vi inte sköter oss!

...säg till om någon bryter mot reglerna, men var inte otrevlig! Vi har ju trots allt samma intresse här i livet, och kanske är det så att den som har en motorcykel som låter högt inte själv vet om att den låter så illa att den kan störa andra?


 

Vad gäller för västarna?

·         Endast förare med giltigt medlemskort i FMCK Strängnäs (och Göta MS) får köpa västar. Även tävlingslicensen ska vara utställd på FMCK Strängnäs. Tyvärr kan vi inte låta andra klubbars förare köra på vårt träningsområde - det medger inte vårt avtal med markägaren!

·         Föraren måste personligen kvittera ut sin väst! Detta eftersom man måste kvittera att man tagit del av gällande regler för åkning på området. Västen kostar 300:- och finns att köpa vid vår klubbstuga på Motorstadion i Enköping på onsdagar mellan 09:00-11:00 samt 13:00-15:00. Vaktmästaren "Gurra" Svensson finns då på plats. För överenskommelse om andra tider/dagar, ring honom på 073-7528565.

·         Väst kan också köpas första måndagen i varje månad då Göta MS har möte i klubbstugan kl 19:00-21:00.

·         Allt överskott från försäljningen av västar går till återställningen av endurospåren. En årlig återställning av markerna är en del av avtalet med markägaren. Göta MS förutsätter att alla som köper väst också har ett eget intresse att ställa upp på de arbetsdagar som är på området (återigen - det är ett av kraven vi har på oss från markägaren så det ligger i var och ens intresse att ställa upp!).

FMCK Strängnäs styrelse