Om FMCK Strängnäs


 

FMCK är en frivilligorganisation som utbildar mc-förare till totalförsvaret.
FMCK bedriver också en omfattande föreningsverksamhet i de olika kårerna runt om i Sverige.
FMCK Strängnäs är en av dessa kårer med cirka 200 medlemmar. 

Verksamheten i Strängnäskåren omfattar dels utbildning av mc-ordonnanser, dels en mer ”civil” verksamhet, som t.ex. enduroträning och mopedkurser.
Vi jobbar nu för att få igång mer ungdomsverksamhet med t.ex. mekning och moped- och mckörning. 

Vi samarbetar med Sörmlandsgruppen, som bedriver utbildning och övningar med mc-ordonnanserna som har placering i Hemvärnet. Vi försöker också visa andra myndigheter vilken nytta som de kan ha av våra mc-förare, t.ex. polisen vid eftersök av försvunna personer.