Protokoll | Medlemsbrev


 
Styrelsen 2012

 

Kårchef (ordf.): Jörgen Björklund
Ledamot (v kårchef): Kent Dahlberg
Ledamot (kassör): Anders Runesjö
Sekreterare: Tomas Ytterberg
Ledamot: Johnny Andersson
Ledamot: Stefan Andersson
Suppleant 1: Susanne Freij
Suppleant 2: Danne Nilsson
Revisorer: Lars Serander
Olov Thor
Revisorsuppleanter: Stefan Rosén
Lotti Eriksson

Funktionärer

Valberedning Anders Runesjö
(sammankallande)
  Stefan Rosén
  Joakim Larrson
   
Avtalshandläggare Kent Dahlberg
   
Representant FOS Roland Ljung
Utbildningsledare Jörgen Björklund
Medlemsregistrerare Stefan Andersson
Festkommitté Vilande
Tävlingsgrupp Johnny Andersson
  Anders Runesjö
  Lasse Eriksson
Ungdomsgrupp Joel Stolt
SMC-representant Susanne Freij
Idrottsalliansen Tomas Ytterberg
IT-ansvarig Peter Sindemark
Info-ansvarig Tomas Ytterberg
Husgrupp Vilande
Prylskåp Johnny Andersson
Förråd Malmby Kent Dahlberg
  Danne Nilsson
  Johnny Andersson
Förråd Brunna Danne Nilsson
Materiel tävling Johnny Andersson
Materiel mil mc Danne Nilsson
Materiel civila mc Kent Dahlberg
Materiel pbilkärra AnnaCarin Dahlberg
Materiel traktor+kärra Kent Dahlberg
Materiel hjullastare Anders Runesjö
Trafiksäkerhet Thomas Stolt
EU-moped grupp Johnny Andersson
  Peter Gabrielsson
Fredsinsatser Roland Ljung
KML fond Torbjörn Wahlberg